• Vakmanschap
 • Leidinggeven
 • Veiligheid
 • Continu verbeteren

Inspecties van ATEX installaties

VooropleidingBasistraining ATEX
Cursusduur2 dagen
Max. aantal deelnemers12
Kosten per deelnemer
€ 790,00

Cursus in het kort

In deze training leert de inspecteur de vaste elektrische installatie en het verplaatsbare elektrisch materieel in explosiegevaarlijke atmosferen te beoordelen op haar bijzondere eigenschappen. Het uitvoeren van inspecties en het daarmee signaleren en verhelpen van gevaarlijke situaties is een essentieel onderdeel van de zorgplicht die de werkgever heeft. Er wordt een inspectieplan opgesteld en stilgestaan bij de interpretatie van de geconstateerde knelpunten. Ook de consequenties van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden komen aan bod.
De deelnemer leert het certificaat, de installatie- en montagevoorschriften als vertrekpunt te nemen bij de inspectie. Om tenslotte veilig de inspectie uit te voeren in het gevaarlijke gebied worden de werkvergunning, de gasdetectiemeter en het kiezen van het juiste meetgereedschap aangehaald. Tijdens deze training zijn de inspectienorm IEC 60079-17 en de reparatie en de onderhoudsnorm IEC 60079-19 de leidraad.

Doel

Op basis van de gevaarlijke gebieden inzicht krijgen in risico­beperkende maatregelen zodat er veilig kan worden gewerkt met het juist gekozen explosieveilig materieel.

Voor wie

Inspecteurs, veiligheidskundigen en verantwoordelijke personen die in ontploffingsgevaarlijke gebieden inspecties uitvoeren of hiervoor opdracht geven.

 

Kijk op de website van OTIB of je mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de cursuskosten

Is jouw bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland? Dan ontvang je 12,5% ledenkorting op de cursusprijs! Info op ons inschrijfformulier.

 

Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Certificaat

1. Explosiegevaar en branddriehoek.

2. Gas- en stofeigenschappen.

3. Algemene inspectiepunten.

4. Inspectiepunten per beschermwijze.

5. Instellingen veiligheidscomponenten.

6. Technische beschermingsmaatregelen tegen ontsteking.

7. Organisatorische beschermingsmaatregelen tegen ontsteking.

8. Werken met certificaten, installatie- en montagevoorschriften.

9. Opstellen inspectieplan.

10. Veilig meten in gezoneerd gebied.

11. Zelf repareren of niet.

12. Beoordelingscriteria arbeidsinspectie.

 

Oefeningen

 • Informatie verzamelen uit chemiekaarten.
 • Zoneringstekening lezen.
 • Op basis van zoneringstekening veiligheids­maatregelen treffen.
 • ATEX-coderingen ontcijferen van explosieveilig materieel.
 • Raadplegen certificaten van explosieveilige apparatuur.
 • Keuren van explosieveilig materieel.
 • Doorrekenen van intrinsiek veilig circuit.
 • Werken met de inspectienorm IEC 60079-17.

Inschrijfdata zijn nog niet bekend voor deze opleiding

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen