• Vakmanschap
  • Leidinggeven
  • Veiligheid
  • Continu verbeteren

Veiligheidsinspectie woninginstallaties volgens NTA 8025

VooropleidingInstallatietechniek E of Gas / Water
Cursusduur3 dagen
Max. aantal deelnemers12
Kosten per deelnemer
€ 830,00

Cursus in het kort

In opdracht van VNG en VROM heeft een landelijke werkgroep NTA 8025 opgesteld voor het beoordelen van de veiligheid van installaties en voorzieningen in bestaande woningen.

Bestaande woningen moeten nu volgens deze methodiek worden beoordeeld. Voor installateurs, medewerkers van inspectiebureaus, woningbouw­verenigingen enz. is het belangrijk deze beoordelings­methodiek te leren hanteren.

Voor de indeling in trainingsgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers met en zonder elektrotechnische vooropleiding (aangeven bij aanmelding). Beide groepen doorlopen een aangepast eigen programma.

Doel

Inspecteurs en installateurs met een Elektra, Gas en/of Waterachtergrond inzicht geven in de beoordelingsmethodiek NTA 8025. Daarnaast worden vaardigheden bijgebracht om de veiligheid van elektra, gas- en waterinstallaties en -voorzieningen te beoordelen volgens deze nieuwe norm NTA 8025. Tijdens dag 2 en 3 wordt de theorie afgewisseld met praktisch meten aan gesimuleerde woninginstallaties.

Voor wie

Installateurs, medewerkers van inspectiebureaus en woningbouwverenigingen.

 

Kijk op de website van OTIB of je mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de cursuskosten

Is jouw bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland? Dan ontvang je 12,5% ledenkorting op de cursusprijs! Info op ons inschrijfformulier.

 

Inclusief

  • Lesmateriaal
  • Lunch
  • Bewijs van deelname

1. NTA 8025 organisatie.

2. Beoordelingsfrequentie bepalen.

3. Visuele beoordeling van elektrische-, gas- en waterinstallaties.

4. Elektrische metingen: isolatieweerstand, circuitweerstand, aardverspreidingsweerstand, aardlekschakelaars, beschermingsleidingen.

5. Gasmetingen: dichtheidsmeting, CO, corrosie. Uitleg van de opbouw en de werking van de componenten in elektrische-, gas- en waterinstallaties in woningen. Veiligheidsaspecten bij het beoordelen.

6. Het beoordelen van het veiligheidsrisico en het geven van een advies t.a.v. noodzakelijke aanpassingen.

7. Het praktisch meten aan bestaande elektra-, gas- en waterinstallaties waarbij de nadruk ligt op meten aan de elektrische installatie.

Inschrijfdata zijn nog niet bekend voor deze opleiding

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen