• Vakmanschap
  • Leidinggeven
  • Veiligheid
  • Continu verbeteren

Veilig werken langs de weg

VooropleidingGeen specifieke vooropleiding vereist.
Cursusduur1 dag
Max. aantal deelnemers12
Kosten per deelnemer
€ 225,00

Cursus in het kort

Deze cursus is vooral opgezet voor mensen die werkzaamheden op en langs wegen uitvoeren. Er wordt echter ook informatie gegeven die leidinggevenden nodig hebben door het organiseren van de veiligheidsaspecten bij de weg­werkzaamheden. De cursus is gericht op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Er worden hoofdzakelijk eenvoudige wegafzettingen behandeld, die door de uitvoerenden zelfstandig geplaatst kunnen worden. De training wordt zo praktisch mogelijk ingevuld, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de gevaren waaraan men in de praktijk dagelijks blootstaat. Ook wordt uiteengezet wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe hieraan uitvoering gegeven moet worden. De te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen voor de niet-auto-snelwegen binnen en buiten de bebouwde kom worden gebaseerd op de herziene Publicatie 96B van het CROW. Autosnelwegen worden in deze lesstof niet behandeld.

Indien de opdrachtgever verkeersborden en afzettingsmateriaal beschikbaar stelt zullen deze tijdens de cursus gebruikt kunnen worden als praktijk materiaal.

Doel

In deze cursus leren deelnemers hoe zij eenvoudige wegafzettingen kunnen plaatsen en daardoor veilig kunnen werken langs de weg.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor mensen die werkzaamheden op en langs wegen uitvoeren.

Inclusief

  • Lesmateriaal
  • Lunch
  • Certificaat

Deze cursus is vooral opgezet voor mensen die werkzaamheden op en langs wegen uitvoeren. Er wordt echter ook informatie gegeven die leidinggevenden nodig hebben door het organiseren van de veiligheidsaspecten bij de weg­werkzaamheden. De cursus is gericht op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Er worden hoofdzakelijk eenvoudige wegafzettingen behandeld, die door de uitvoerenden zelfstandig geplaatst kunnen worden. De training wordt zo praktisch mogelijk ingevuld, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de gevaren waaraan men in de praktijk dagelijks blootstaat. Ook wordt uiteengezet wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe hieraan uitvoering gegeven moet worden. De te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen voor de niet-auto-snelwegen binnen en buiten de bebouwde kom worden gebaseerd op de herziene Publicatie 96B van het CROW. Autosnelwegen worden in deze lesstof niet behandeld.

Indien de opdrachtgever verkeersborden en afzettingsmateriaal beschikbaar stelt zullen deze tijdens de cursus gebruikt kunnen worden als praktijk materiaal.

Inschrijfdata zijn nog niet bekend voor deze opleiding

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen