• Vakmanschap
 • Leidinggeven
 • Veiligheid
 • Continu verbeteren

Basistraining Preventiemedewerker

VooropleidingLbo/Mbo niveau
Cursusduur3 dagen
Max. aantal deelnemers12
Kosten per deelnemer
€ 530,00

Cursus in het kort

U bent als ondernemer verplicht een preventie­medewerker aan te stellen. De preventie-medewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van alle arbeidsrisico's binnen het bedrijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak (PvA) vormen de basis voor wat de preventie­medewerker moet weten; in elk bedrijf is dit dus anders.

De preventiemedewerker heeft minimaal de volgende wettelijke taken: meewerken aan de RI&E, meewerken aan de uitvoering van arbo­maatregelen en adviseren van de OR/PV.

Download ook de gratis snelstartgids preventiemedewerker!

Doel

Verstrekken van kennis over de arbo-aspecten die bij de taak­invulling van de preventiemedewerker een rol spelen.

Voor wie

Medewerkers die als preventiemedewerker zijn/worden aangesteld.

Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Certificaat

1. Kennis en begrip van de Arbo-wet en relevante Europese richtlijnen.

2. Opstellen taak-risico-analyse.

3. De rol van de Preventiemedewerker in het algemeen.

4. De rol van de Preventiemedewerker bij:

 • Ongevalsonderzoek.

 • Arbeidsmiddelen.

 • Klimaatbeheer.

 • Etikettering en signalering gevaarlijke stoffen.

 • Geluidsbelasting.

 • Gevaarlijke stoffen, brand en explosie­gevaar.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

5. Kennis van:

 • De wet op de ondernemingsraden in relatie tot de Arbo-wet.

 • Arbo- en verzuimbeleid.

 • (Kennis)deskundigen en hun taken.

 • Het Bedrijfsnoodplan en het Ontruimings­plan.

 

Deelnemers krijgen een huiswerkopdracht mee (tijdsinvestering ca. 4 uur).

Inschrijfdata zijn nog niet bekend voor deze opleiding

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen