SBK Opleidingen
SBK Opleidingen

Voordelig een cursus of training volgen met het STAP-budget?

meer informatie

Hoe praktisch ben jij eigenlijk ingesteld?

20

dec

20

dec

Binnen veel bedrijven groeien vakmensen vaak door naar operationeel leidinggevende, bijvoorbeeld meewerkend voorman, teamleider of ploegbaas. Dat brengt grote veranderingen met zich mee. Waar ze eerst zelf presteerden, wordt het ineens hun taak om anderen te laten presteren.

Ze gaan een sleutelpositie innemen bij het motiveren van medewerkers en het managen van prestaties om de doelstellingen in de primaire bedrijfsprocessen te realiseren. Om hier optimaal op voorbereid te zijn biedt de opleiding praktisch leidinggeven biedt mooie handvatten voor alle leidinggevenden om te leren sturen op zowel het proces als het gedrag van medewerkers. Lees hieronder meer over deze training.

De magische zeven van operationeel management

Productiviteitsverhoging begint met de dagelijkse aansturing van processen! Hoewel er vaak allerlei projecten voor productiviteitsverbetering worden opgezet is er op de werkvloer doorgaans nog relatief weinig aandacht voor de kwaliteit van het management. Afdelingsmanagers (teamleiders, ploegbazen, supervisors) worden onvoldoende getraind in het management als vak en hun leidinggevenden hebben onvoldoende tijd of aandacht om hen daarin te coachen. Goed ‘operationeel managen’ is niet eenvoudig. Te vaak zie je dat vanuit een project de hulpmiddelen voor het bereiken van productiviteitsverbeteringen goed zijn ingevuld, maar dat dit slechts hulpmiddelen blijven als de leidinggevende er geen gepast gebruik van maakt.

undefined
 

Denk als een manager
De vakman die leidinggevende wordt zal het denken als vakman los moeten laten. De aandacht is vooral gericht op het laten presteren van anderen.
• Uitdragen van een visie op werk en de toekomst.
• Groei van zelf de beste willen zijn naar ervoor zorgen dat anderen de beste kunnen zijn.
• Het loslaten van het eigen vakmanschap: op je handen zitten qua taakuitvoering van de medewerkers.

Denk in processen
Het is belangrijk dat een operationeel manager denkt vanuit de totale operatie. Het gaat om het verwerven van inzicht in (deel-)processen en in het verloop van de gehele operatie. Dit vraagt om een continue bewaking.
• Het gehele proces of keten aan processen beoordelen.
• Daardoor beter in staat zijn om de voortgang te bewaken.
• Het toepassen van Operational Excellence principes (voorspelbare kwaliteit en het sturen op doorloopsnelheid).

Stuur op de brug en sleutel niet in de machinekamer
Een grote valkuil voor managers is het sturen op de details. Gevoed door urgentie is de neiging groot om heel druk te zijn met incidenten in het hier en nu. En er zijn altijd ‘incidenten’ op de werkvloer.
• Kunnen sturen op hoofdlijnen en niet op details.
• Stuurinformatie (Kpi’s) leren pro-actief te gebruiken en hier naar te handelen.
• Voorkomen van sturen door achterom te kijken.

Managen van verwachtingen
Het lijkt zo eenvoudig. Gewoon je werk doen! Maar managers en medewerkers kunnen daar verschillende ideeën over hebben.
En als we deze ideeën niet bespreken blijft het vaag welke prestaties er worden verwacht.
• Prestatiedoelen kunnen vaststellen (PDCA cyclus toepassen).
• Verwachtingen over prestatiedoelen kunnen communiceren.
• Onderscheid kunnen maken tussen doelen en resultaten.

Ontwikkeling van mensen
Het realiseren van productiviteitsverbeteringen is vooral mensenwerk en dat vraagt soms verandering van houding en gedrag van mensen. En dat is niet eenvoudig!
• Mensen motiveren, coachen en begeleiden in hun ontwikkeling.
• Verantwoordelijkheid en vertrouwen geven i.p.v. planning & control.
• Mensen informatie geven over hoe ze het doen (feedback/feedforward).

Inspireren van mensen
We bouwen liever mee aan een kathedraal dan dat we een muurtje metselen. De operationeel manager straalt in woord en gedrag uit waar het allemaal om begonnen is.
• Voorbeeldgedrag: waar staan we voor en waar gaan we voor.
• Verbinden van doelen en ambities van de organisatie met de ambities en doelen van de medewerkers.
• Successen vieren.

Focussen op continue verbeteren
Continue verbeteren vraagt om een cultuur waarin verbeteren de norm is. Waar je elkaar aan mag spreken op resultaten en ideeën kunt delen.
• Cultuur gericht op continue verbetering.
• Van individuele prestaties naar team prestaties (op elkaars schouders staan).
• Leren van incidenten en fouten in plaats van een schuldige te zoeken.

undefined

 

Meer informatie?

De opleiding is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de deelnemer. Oefeningen en (huiswerk)opdrachten gaan over de eigen praktijksituatie. Het sturingsmechanisme dat ze tijdens de cursus opleveren kan onmiddellijk in de praktijk worden toegepast. Hierdoor zullen er al veranderingen merkbaar zijn tijdens het opleidingstraject. Ben je nieuwsgierig geworden naar hoe onze aanpak het performance management binnen jouw organisatie kan verbeteren? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op! Onze  collega's Gerard van der Gronden en Peter Vijgenboom helpen jullie graag op weg.

Gerard van der Gronden
g.vd.gronden@sbkopleidingen.nl
06-52522389

Peter Vijgenboom
p.vijgenboom@sbkopleidingen.nl
06-13669884

undefined