Vernieuwde opleiding TABO

7

okt

7

okt

SBK Opleidingen heeft de opleiding Technicus Aarding, Bliksem-en Overspanningsbeveiliging TABO (voorheen TAB-TAO) herzien!

Met de toenemende informatisering van onze maatschappij wordt de noodzaak om gebouwen en installaties te beschermen tegen blikseminslag steeds groter. Bedrijven die bliksembeveiligings-, overspannings­beveiligings- en aardinginstallaties aanleggen, hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Het installeren en beheren van deze installaties vraagt om vakmanschap.

Doel

De deelnemer de technische kennis en vaardigheden aanreiken voor: installatie en ontwerpen van bliksembeveiliging- en aardinginstallaties; uitoefenen van de functie technisch beheerder in het bliksembeveiligingsbedrijf.

Inhoud

De vernieuwde vakopleiding ziet er als volgt uit:

  • Module 1. EMC: Theorie en praktijk, om inzicht te verkrijgen in EMC-principes.
  • Module 2. Veiligheid: Theorie en praktijk, om inzicht te verkrijgen in veiligheid.
  • Module 3. Veiligheidsaarding: Theorie veiligheidsaarding elektro­technische installaties (NEN 1010). Ontwerpen en inspectie: veiligheidsaarding.
  • Module 4. Aarding in medisch gebruikte ruimten: Theorie aarding in medisch gebruikte ruimten (NEN 1010). Ontwerpen en inspectie: medische aarding.
  • Module 5. Risicomanagement NEN EN IEC 62305: Theorie en opdrachten.
  • Module 6. Uitwendige Bliksembeveiliging NEN EN IEC 62305: Theorie uitwendige bliksembeveiliging. Ontwerpen en inspectie van uitwendige bliksembeveiligingen. Handvaardigheid, montage en inspectie.
  • Module 7. Inwendige bliksembeveiliging: NEN EN IEC 62305: Theorie inwendige bliksembeveiliging. Ontwerpen en inspectie van overspanningsbeveiliging, incl. NPR 8110. Handvaardigheid, montage en inspectie.

Afsluiting

Alle modules worden apart getoetst. Bij een positief resultaat voor een toets ontvangt de deelnemer een certificaat. De 7 certificaten samen geven het recht op het diploma Technicus Aarding, Bliksem- en Overspanningsbeveiliging (TABO).

Planning van de opleiding

De duur van de opleiding is 33 dagen. De lesdagen worden om de 14 dagen gepland, alle vakanties houden wij buiten de planning. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers voldoende tijd hebben voor thuisstudie, de werkgever niet elke week haar medewerker vrij moet plannen en de financiële belasting verdeeld kan worden over drie boekjaren.

Vanaf dit moment is het mogelijk om, via onze website, in te schrijven voor de vakopleiding.

We kunnen alleen starten bij voldoende deelnemers. Op dat moment gaan wij een definitieve planning maken van alle lesdagen en zullen wij de studiegidsen verstrekken aan de deelnemers en werkgevers. Ook zullen er intakegesprekken plaats vinden met de deelnemers.

De kosten van de opleiding

De kosten voor de vakopleiding zijn € 11.760,-- (excl. BTW)

Dit zijn de totale kosten: lesmaterialen, gebruik van de SBK leslocatie, verbruik van materialen, lunch, certificaten, diploma’s en de diploma-uitreiking.

Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 040 – 23 29 700 of via info@sbkopleidingen.nl