• Vakmanschap
  • Leidinggeven
  • Veiligheid
  • Continu verbeteren

Bedrijfshulpverlening

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk. Hij voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Daartoe wordt de werkgever ondersteund door deskundige werknemers op het gebied van preventie, bescherming en BHV. Het voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten maakt dan ook onderdeel uit van dit beleid.

Bedrijfshulpverlening (BHV) omvat alle maatregelen bij acute voorvallen die de veiligheid of de gezondheid van medewerkers en derden bedreigen. Onder deze maatregelen vallen in ieder geval de wettelijke taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet: alarmeren en ontruimen van het gebouw, het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van incidenten en calamiteiten. Om adequaat te kunnen reageren op calamiteiten dient ieder bedrijf zijn Bedrijfshulpverlening (BHV) op orde te hebben.

De verschillende BHV cursussen

BHV'ers hun kennis en vaardigheden op peil houden. SBK heeft een ruim aanbod van cursussen voor bedrijfshulpverleners en ploegleiders BHV.

Whitepaper

Is jouw bedrijf BHV veilig? Lees alles over over de risico inventarisatie binnen jouw bedrijf en de daaruit vloeiende BHV veiligheid in onze whitepaper!

Daarom bij SBK

Al 30 jaar is SBK een toonaangevende opleider voor de technische sector in Nederland. Net als jij weten wij dat organisaties continu voor de uitdaging staan om slimmer, beter, goedkoper en veiliger te werken. 

  • SBK werkt met vaste ervaren werknemers, die praktijkgericht en interactief lesgeven
  • Maatwerk, SBK gaat verder dan de standaard training en richt zich op jouw problematiek
  • Een locatie bij jou in de buurt