SBK Opleidingen creëert een ideale situatie om in de leerbehoefte van jouw bedrijf te voorzien. Uiteindelijk leidt dat tot verbeterde bedrijfsprocessen en medewerkers die beter zijn toegerust om bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. omdat wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van onze dienstverlening, is SBK Opleidingen in het bezit van verschillende keurmerken en/of certificeringen.


ISO gecertificeerd

SBK Opleidingen hecht grote waarde aan de kwalitatieve uitvoering over de volle breedte van haar activiteiten. Om deze kwaliteit te waarborgen is SBK Opleidingen ISO 9001:2015 gecertificeerd.

NRTO keurmerk

SBK Opleidingen heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat SBK Opleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

De gedragscode van de NRTO is hier terug te vinden.

Onze opdrachtgevers