SBK Opleidingen wil jouw expert zijn om leren op de werkvloer naar een next level te tillen

We vinden dat leren niet op houdt na het behalen van een onderwijsdiploma. Sterker nog, het echte leren begint pas in de beroepspraktijk! Juist in het werkveld kunnen de benodigde competenties van een medewerker goed tot ontwikkeling komen.

Dé expert

Het begrip expert komt van het Latijnse ‘expertus’. Dit staat voor ervaren, beproefd, bewezen. Labels die perfect bij SBK Opleidingen passen. Al duizenden vakmensen hebben we laten ervaren hoe ze hun bekwaamheid op de werkvloer kunnen vergroten. Onze methoden zijn beproefd en sommige zelfs gepatenteerd. Bij honderden klanten hebben onze trainers bewezen de kunst te verstaan om organisatiebelangen optimaal te matchen met de potentie van medewerkers.

Leren op de werkvloer

Leren op de werkvloer draagt bij aan langere inzetbaarheid, betere prestaties en grotere veranderbereidheid van medewerkers, als:

  • het leerproces aansluit bij een (productie)technische uitdaging,
  • er sprake is van een actief leerklimaat, en
  • er ruimte is voor ontwikkeling op sterke punten.

Deze manier van kijken naar leren impliceert een hoog praktijkgehalte, nauwe betrokkenheid van de directe leidinggevende en geïntegreerde aandacht voor houdingsaspecten. Deze visie krijgt concreet vorm in drie pijlers:

  1. Vakmanschap
  2. Veiligheid
  3. Vitaliteit

Naar een next level

De aanpak van SBK Opleidingen heeft haar wortels in het Human Performance gedachtegoed (HPI/HPT). Daarin is de wisselwerking tussen de medewerker en zijn werkomgeving het uitgangspunt voor groei. Wisselwerking betekent dynamiek. Prestatiedoelen van ‘morgen’ zijn anders dan die van vandaag.  Verworven bekwaamheden verouderen snel. Een traditioneel ingericht leerproces heeft beperkte potentie om organisaties te kunnen verzekeren van voldoende slagkracht. Dit vraagt om anders denken, anders samenwerken en andere didactische werkvormen. 

 

Onze opdrachtgevers