Advies

Eén van de meest concrete taken is wellicht nog het regelen van de training: vind een aanbieder en koop een training in of geef opdracht tot realisatie van een maatwerk oplossing.

Meestal staat een trainingsvraag niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een groeiplannen,  ontwikkelstrategieën en beleid. Zowel bij de totstandkoming als de uitvoering daarvan kom je als organisatie voor uitdagingen te staan waarin een goede gesprekspartner veel toevoegt.

Een partner die boven de inhoud kan staan, die contouren van het grotere geheel kan overzien en met je meedenkt om de facetten van je vraag helder te krijgen.

 

Adviesvraagstukken

Enkele voorbeelden:

  • De organisatie heeft intern geen capaciteit voor het opstellen van een aanwijsbeleid. De toewijzing van aanwijsrollen voldoet daarmee niet aan landelijke wetgeving. Hoe pak je dit aan?
  • De nieuwe HR-manager wil het interne leerklimaat een boost geven en als lerende organisatie een vervolgstap maken. Hoe bereik je die doelstelling?
  • De krappe arbeidsmarkt leidt tot grote diversiteit in de profielen van nieuwe medewerkers terwijl de match met het beoogde instroomprofiel afneemt. Hoe richt je een onboardings- en inleertraject in?
  • Hoog verloop stelt teamleiders voor de uitdaging de sfeer goed en de motivatie hoog te houden. Hoe kan een teamleider het beste uit het team (blijven) halen?

 

Aanpak

Welke aanpak gevolgd wordt en welke instrumenten daarbij worden ingezet hangt samen met de aard en omvang van de vraag, jouw visie en mogelijkheden en de rol die onze adviseur hierbij heeft. Om een vraag ook echt goed op te kunnen pakken hebben we complementaire disciplines in ons team, zodat we altijd de juiste expertise hebben om met jou te delen.

 

Meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan een vrijblijvende afspraak aan.

Onze opdrachtgevers