BLOG: Beroeps- of functiegericht opleiden van medewerkers?

20

dec

20

dec

 

 

De afgelopen jaren heb ik met veel bedrijven in de maakindustrie gesproken over het vakgericht opleiden van hun medewerkers. Nadat bedrijven het nut en de noodzaak inzien om hun medewerkers op te leiden voor hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gaat het al snel over de wijze waarop dit dan kan plaatsvinden en welke aanpak het ‘beste’ is? Een veelvoorkomende vraag hierbij is:

 "Moeten we onze medewerkers beroeps- of functiegericht gaan opleiden?"

 

Het antwoord op deze vraag lijkt simpel maar dat is het niet. De reden waarom zal ik proberen uit te leggen in een vergelijking.

Beroepsgerichte opleiding:

Een beroepsgerichte opleiding is een wettelijk erkende opleiding waarvan de uitgangspunten (kerntaken/werkprocessen/eisen/normen) zijn vastgesteld door een afvaardiging van werkgevers en werknemers in een bepaalde branche. Bijvoorbeeld de opleiding ‘Voedingsoperator’.

Dit type opleiding is veelal een MBO opleiding. Er wordt gekeken naar een ‘dwarsdoorsnede’ van de uit te voeren taken in een bepaald beroep. Hierop wordt de opleiding bepaald.

Een MBO opleiding wordt uitgevoerd in twee varianten. Voor schoolgaande kinderen (zeg maar 15 – 20 jaar) worden deze opleidingen op het ROC in dagonderwijs uitgevoerd. We noemen dit een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Voor medewerkers in een bedrijf wordt de opleiding aangeboden in een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) variant (gemiddeld 4 dagen werken/ 1 dag leren).

Ondanks dat de uitvoeringsvorm van beide varianten (BOL/BBL) compleet verschillen, gelden daarentegen wel dezelfde eisen om een diploma te behalen. Naast beroepsgerichte vakken worden ook eisen gesteld aan het beheersingsniveau ten aanzien van Nederlands, rekenen, eventueel een moderne vreemde taal en ‘loopbaan en burgerschap’.

Daarnaast moet een medewerker die dit type opleiding volgt worden ingeschreven bij een ROC of een door het ministerie van OC&W erkende commerciële partij zoals SBK Opleidingen als ‘leerling’ voor de duur van de opleiding (1, 2 of 3 jaar). Gedurende de opleiding kan het bedrijf een deel van de loonderving en kosten vergoed krijgen via een subsidie (praktijkleren).

Functiegerichte opleiding:

Een functiegerichte opleiding is daarentegen een opleiding voor werknemers zonder wettelijke status. De inhoud/eisen/normen worden door het bedrijf zelf vastgesteld en is dus 100% op maat samen te stellen.

Om de inhoud van de functiegerichte opleiding te bepalen wordt onder andere gekeken naar de huidige functiebeschrijving. Belangrijker is dat parallel, samen met interne betrokkenen, een proces-, taak-, doelgroep- en performanceanalyse wordt uitgevoerd om de leeronderdelen, leerdoelen, leervorm en uitvoering vast te stellen. Veelal wordt in dergelijke trajecten samengewerkt met de inhoudelijk/onderwijskundige specialisten van SBK Opleidingen.

Wat moeten we kiezen?

Uiteraard zijn er bedrijven die blijven kiezen voor het uitvoeren van een BBL opleiding voor haar medewerkers. Toch is een duidelijke kentering in denken ontstaan bij bedrijven. Waar tot 2012 veelal werd gekozen voor het uitvoeren van een BBL opleiding waarbij bedrijfswensen maximaal konden worden ingebracht zien we dat bedrijven nu meer kiezen voor het opzetten en uitvoeren van functiegerichte opleidingen voor haar medewerkers. Eisen vanuit het ministerie aan het uitvoeren van een BBL opleiding, extra inhoudelijke ballast, minder maatwerk mogelijk en een versobering in tegemoetkoming hebben geleid tot het veelvuldig opzetten van een eigen ‘Bedrijfsacademy’ met functiegerichte opleidingen.

Het opzetten en ontwikkelen van een bedrijfsacademy kost initieel veel geld maar zal bij juist onderhoud, beheer en blijvend gebruik op termijn, per medewerker, aanzienlijk minder kosten dan een beroepsopleiding.

 

Indien u zich afvraagt wat dit voor uw bedrijf betekent neem dan gerust contact op met Peter Vijgenboom (06-13669884) of Gerard van der Gronden (06-52522389)