De 9,5 uitdagingen van een vakman om leidinggevende te worden

8

dec

8

dec

Een veel gehoorde kreet in productieomgevingen, maar is dat terecht? Ja inderdaad, wanneer een vakman van de ene op de andere dag gepromoveerd wordt tot leidinggevende en daarbij geen begeleiding of opleiding krijgt, denken ook wij dat deze stelling maar al te vaak waarheid wordt. Het is immers nogal wat om als vakman plotseling de taken, verantwoordelijkheden en vooral ook de rol van leidinggevende op je te nemen.

1. Gedragen als leidinggevende

Het is niet altijd gemakkelijk om leiding te geven aan een groep medewerkers, als deze medewerkers de afgelopen jaren zijn directe collega’s waren. Soms moet hij ze gaan aanspreken op zaken die hij mogelijkerwijs zelf in het verleden ook fout heeft gedaan. Daarnaast is de kans groot dat hij als leidinggevende informatie krijgt die hij niet met zijn oude collega’s mag delen. Bijvoorbeeld informatie uit personeelsdossiers of persoonlijke zaken die een medewerker met hem als leidinggevende heeft besproken. Ook zal hij moeten leren om niet langer zijn mening over het gedrag en over de resultaten van zijn medewerkers met iedereen te delen. Als hij iets van zijn medewerker vindt, zal hij dat met die medewerker moeten gaan bespreken.

2. Sturen op gedrag en resultaten van anderen

De vakman is vaak gewend om zelf gewenst gedrag te vertonen en om goede resultaten te boeken (anders was hij waarschijnlijk niet door het management gekozen om leidinggevende te worden). Maar als leidinggevende is het vooral van belang om op het gedrag en resultaten van andere personen te sturen. Hij moet beseffen dat niet iedereen dezelfde (intrinsieke) motivatie heeft, zoals hij dat zelf heeft. Hij zal op zoek moeten naar datgene wat zijn medewerkers drijft om beter te presteren en hij zal (indien mogelijk) bij deze motivatiebehoefte moeten aan sluiten.

3. Overdragen van vakmanschap

De vakman die leidinggevende is geworden, zal moeten leren om niet langer zelf de problemen op te lossen. Hij moet zijn medewerkers de tijd geven en vooral ook de fouten gunnen om eveneens een volleerd vakman te worden. Het is voor veel vaklui ontzettend moeilijk om een ander te zien ‘stuntelen’ als ze het idee hebben dat ze het zelf beter en sneller kunnen. Hij zal moeten investeren in de toekomst. Hij zal zijn vakmanschap moeten inzetten om zijn medewerkers te laten groeien, zodat zij op termijn zelf de productiestagnaties in een mum van tijd oplossen.

4. In processen denken

En terwijl zijn mensen groeien naar meer vakmanschap en zich druk maken over de dagelijkse details, moet de nieuwe leidinggevende leren om meer procesmatig naar de activiteiten van zijn afdeling te kijken. Welke processtappen worden er op zijn afdeling uitgevoerd? Bijvoorbeeld een medewerker aan een buigmachine is bezig met zijn taken zoals het instellen van de buigmachine, productie draaien en het verhelpen van een verstoring. Maar als leidinggevende moet je bezig zijn met de processtappen. De buizen moeten bijvoorbeeld worden afgekort, daarna worden gebogen en vervolgens worden gelast.

Tevens is het ontzettend belangrijk om te weten hoe de processtappen van zijn afdeling passen in het totale proces van het bedrijf. De output van de ene afdeling is de input voor de andere afdeling.

 

Ben je benieuwd naar de overige uitdagingen? Download dan onze whitepaper!

Onze opdrachtgevers