Leuk, die infraroodcamera! Maar weet je waar je op moet letten...?

20

dec

20

dec

 

Met een infraroodcamera (IR-camera) kan een beeld worden verkregen van het temperatuurverloop van een oppervlakte, bijvoorbeeld in een schakeI- en verdeelinrichting. Een IR-camera maakt componenten met een te hoge temperatuur contactloos zichtbaar op het display van de camera. Door deze hotspots tijdig te signaleren kan uitval en/of brand in elektrische installaties worden voorkomen.

Maar dan moetje wel weten waar je op moet letten... 

Anton Kerkhofs over de juiste conclusies uit een IR-meting

De kwaliteit van IR-camera’s is de laatste jaren steeds beter geworden. Daarnaast is de prijs zodanig gedaald dat de IR- camera (bijna) gemeengoed is geworden voor technici. De praktijk leert helaas dat er veel onzinmetingen worden ver- richt en slechte IR-afbeeldingen worden gemaakt. Daardoor worden er onjuiste conclusies beschreven in inspectierappor- ten. En op basis van die informatie wordt de klant vervolgens geadviseerd om kostbare reparaties te verrichten, terwijl daar geen grond voor is. Jammer, want een goed uitgevoerde  IR-meting is een waardevolle inspectiemethode die veel nare problemen kan voorkomen. 

Vereiste kennis 

Vaak worden IR-metingen niet correct uitgevoerd en/of worden de verkeerde conclusies getrokken uit de verkregen beelden. Dit komt wellicht doordat moderne IR-camera's het idee geven dat het een kwestie is van op een knopje drukken en een foto printen. Dit is niet het geval. Om een juist IR-beeld te maken van een elektrische installatie en daaruit de conclusies te kunnen trekken is het volgende vereist:

 

  • Camera-specificaties. Op basis van de specificaties weten watje wel en niet met de camera kunt meten; Belangrijke specificaties zijn bijvoorbeeld de resolutie, het Fov (field of view), temperatuurgevoeligheid, kijkhoek enzovoort. 
  • Camera—instellingen begrijpen, zoals level, span en emissivity (zie ook Aandachtspunten) 
  • Kennis van de elektrische componenten waarop de meting wordt uitgevoerd. Wat mag de maximale temperatuur van een component zijn? Wanneer is een hoge temperatuur normaal en wanneer is deze te hoog? 
  • Kennis van natuurkundige principes: hoe vindt warmte- overdracht plaats? Afhankelijk van de aard van het opper- vlak zal een voorwerp een mate van warmte in de vorm van straling overdragen. 
  • Kennis van de veiligheidsregels bij het uitvoeren van een  IR-inspectie. Omdat IR-metingen in bedrijfstoestand worden uitgevoerd – dan wel warmte gegenereerd – moet terdege met de elektrische veiligheid rekening worden gehouden. Het Arbobesluit en NEN 3140 zijn hierop van toepassing. Belangrijke vraag hierbij: mag een afscherming worden weggehaald in live-omstandigheden?
  • Een True-RMS-ampèretang om bij verdachte situaties de stroom te kunnen meten.
  • Op de hoogte zijn van de IR-normen. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8040. Andere normen zijn DIN 54190, DIN 54191, VDS 2858 (Duits informatieblad) en Neta (International elektrical testing association – IR-inspectie-specificaties).
  • Kennis van omgevindsaspecten die metingen kunnen beïnvloeden.

 

Het verrichten van IR-inspecties vergt kennis en inzicht. SBK Opleidingen verzorgt trainingen waarin naast algemene natuurkundige kennis over infrarood inspecties ook specifieke kennis wordt aangeboden voor inspecties aan elektrotechnische installaties.

Op 16 januari verzorgen we de cursus "ïnspectie met behulp van de infraroodcamera". Klik hier voor meer informatie.

 

Door: Anton Kerkhofs