Nieuwsbrief november 2014

20

dec

20

dec

Bekijk de nieuwsbrief van november 2014.

 

 
Alwééééér die training??
 
Anton Kerkhofs SBK Opleidingen  
In deze blog van collega Anton Kerkhofs wordt ingegaan op de praktische invulling van de NEN 3140 binnen bedrijven.
Vaak wordt gedacht dat de technische medewerkers verplicht een NEN 3140 training moeten volgen en dat vervolgens de organisatie is gevrijwaard tegen aansprakelijkheid. Dit is een onjuiste veronderstelling. Instrueren is immers maar een onderdeel van de bedrijfsvoering; een sluitstuk. Implementatie van NEN 3140, wat de regelgeving voorschrijft omvat veel meer! Veiligheid begint bij een goede organisatie ofwel implementatie van de norm in het eigen bedrijf!
 
Lees meer SBK Opleidingen 
 
Workshop Installatieverantwoordelijkheid
 
SBK OPleidingen workshop Installatie verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van passende en veilige elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen ligt bij de werkgever. In het Arbobesluit zijn hiertoe eisen beschreven die praktisch zijn verwoord in NEN 3140. Hierin staat beschreven dat de werkgever een of meerdere Installatie-verantwoordelijken moet aanwijzen die de rol inhoudelijk vorm kunnen geven.
Een installatieverantwoordelijke kan in dienst zijn bij het eigen bedrijf maar dat hoeft niet.
In toenemende mate wordt installatieverantwoordelijkheid ook bij een externe onderneming neergelegd zoals een installatie-, inspectie of ingenieursbureau. Wie is dan waarvoor verantwoordelijk is vaak de vraag.
Dat moet goed geregeld zijn. Deze 1 daagse workshop is bedoeld voor beleidmakers die installatieverant-woordelijkheid willen overnemen of die installatieverantwoordelijkheid willen uitbesteden of dit overwegen te doen.
Datum: 15 januari 2015 Locatie: Helmond Tijd: 09.00 - 16:00 uur Kosten: € 150,00
Aanmelden SBK Opleidingen
Open opleidingen 2015
 
De kalender voor de open opleidingen in het voorjaar van 2015 is beschikbaar. Een selectie uit ons aanbod:
 
 
Voor meer informatie over de trainingen en voor data en locaties kijkt u op onze website.
 
SBK Opleidingen techniek veiligheid elektro
 
SBK Opleidingen | Zernikestraat 9 | 5612 HZ Eindhoven | 040-2329700 | Info@sbkopleidingen.nl