Steeds meer ongelukken op het werk

20

dec

20

dec

Het aantal werknemers dat overlijdt tijdens het werk neemt toe. In 2016 kwamen 70 mensen om het leven, 19 meer dan in 2015. Ook het aantal ongelukken zónder dodelijke afloop stijgt, 14% meer dan in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Voor het eerst weer een stijging

Tientallen jaren was er een daling te zien in het aantal arbeidsongevallen. Hieraan hebben veiligere machines en wettelijke arbo verplichtingen zoals RI&E een bijdrage aan geleverd.
Vorig jaar is voor het eerst weer een stijging te zien in het aantal arbeidsongevallen.

In het onderzoek is de inspectie duidelijk en hard over de oorzaken: "Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen Nederlands onvoldoende". Meer informatie over het onderzoek lees je hier.

TWI

Een methode als TWI (Training within Industry) biedt hierbij uitkomst en bewijst dat het verhogen van veiligheid en het opleiden van (tijdelijk) personeel niet meteen bakken met geld hoeft te kosten.

Het toepassen van TWI in het trainen van taken van medewerkers zorgt voor een reductie van 60% – 80% inwerktijd c.q. tijd die nodig is voor de trainer om te trainen. Daarnaast is de kans op het maken van fouten teruggebracht tot minder dan 5%. De effecten hiervan zijn:

  • Toegenomen productie
  • Verkorte trainingstijd
  • Minder arbeidsuren
  • Minder afval/derving
  • Minder klachten

Bij deze methode worden de taken/werkzaamheden teruggebracht naar TWI trainingsstandaarden, waarbij de werkzaamheden worden opgebouwd uit:

  • De verschillende handelingen die moeten gebeuren
  • Wat daarbij de kritische punten zijn
  • Waarom dat zo is.

De trainer traint eenduidig en gestandaardiseerd volgens een instructiekaart zodat deze medewerker ook echt op de juiste manier getraind wordt. De kracht van TWI zit hem in gestandaardiseerd en eenduidig inwerken.

Meer informatie over TWI?

Ben je geïnteresseerd geraakt in de methodiek "Training Within Industry" en ben je benieuwd wat deze voor jouw organisatie zou kunnen betekenen? Kijk dan eens op www.sbkopleidingen.nl/maatwerk/twi