Uw veiligheid in 14 vragen

7

jul

7

jul

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring - vaak verplicht - verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bevat een inventarisatie van mogelijke risico's en van maatregelen om deze risico's te verkleinen.

undefined 

Hoeveel tijd kost het u om uw werkschoenen aan te trekken?

Het beantwoorden van deze 14 vragen kost u waarschijnlijk minder tijd maar levert u waarschijnlijk méér op!

 1. De managers laten in hun gedrag op de werkvloer zien dat ze zich committeren aan veiligheid.
 2. De medewerkers voelen zich vrij om onveilige situaties en handelingen te melden.
 3. Medewerkers spreken elkaar, managers en leidinggevenden aan op onveilig gedrag.
 4. Er is een actuele risico-inventarisatie beschikbaar.
 5. Alle medewerkers, leidinggevenden en managers kennen hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid
 6. Er wordt regelmatig geoefend door de bedrijfshulpverlening op bestaande en onbekende risico's.
 7. Er vinden jaarlijks interne en externe audits van het veiligheidsmanagement systeem plaats.
 8. Bij en ongeval wordt door het management zélf onderzoek gedaan naar de basisoorzaken van het ongeval.
 9. Ook tijdens drukke periodes worden veiligheidsactiviteiten uitgevoerd op de werkvloer.
 10. Alle machines, materialen en middelen voldoen aan de CE-markering, EN/NEN-normen en ATEX-richtlijnen.
 11. Het management stelt ruim voldoende materialen en middelen beschikbaar om veilig te kunnen werken.
 12. Medewerkers worden intensief betrokken bij het inrichten van hun eigen werkplek en het aanschaffen van materialen en middelen.
 13. Het management weet hoeveel ongevallen er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in het bedrijf.
 14. Het management weet hoeveel kosten op jaarbasis gemoeid zijn met het verzuim of claims als gevolg van onveilig handelen.

Geef voor uw bedrijf de top 5 aan van veiligheidsaspecten waarvan u weet dat deze nog extra aandacht vragen.

 

Hulp nodig?

undefined  SBK Opleidingen is u graag van dienst!
  Voor meer informatie over onze dienstverlening binnen de hierboven beschreven vragen
  kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gijsbert de Ruijter op 040 - 232 97 00 of 06 - 52 52 23 82.

 

Onze opdrachtgevers