Wat is een RI&E?

7

jan

7

jan

Wat is de betekenis van een RI&E, oftewel Risico Inventarisatie en Evaluatie? Het is een beschrijving van alle risico's binnen jouw bedrijf. Het (document) vormt de basis voor veilig werken.

Wat kan er fout gaan, wat is de kans daarop, welke impact heeft het en hoe vaak kan het gebeuren? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden in e RI&E. Aan de hand van deze vragen worden de risico’s geclassificeerd. Maar wanneer vormt een potentieel gevaar een groter risico?

Je kunt daarbij het volgende aanhouden:

 • Als de handeling of situatie die het gevaar meebrengt zich vaker voordoet
 • Als de kans op gevaar tijdens de handeling of situatie groot is
 • Als de impact wanneer het gevaar zich voordoet groot is

De RI&E moet volledig zijn. Alle aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek moeten worden beschreven.
In de RI&E wordt aandacht besteed aan:

 • Arbozorg en verzuimbeleid
 • Algemene voorzieningen
 • Fysische factoren
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Fysieke belasting
 • Werkplekinrichting
 • Arbeidsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Visuele informatie
 • Functie-inhoud en werkdruk
 • Werk- en rusttijden

Beheers het risico: Plan van Aanpak

Wanneer alle risico’s zijn geïnventariseerd, moet worden beschreven wat wordt gedaan om de gevaren weg te nemen of te minimaliseren. Dit gebeurt in het Plan van Aanpak (PvA). Het PvA is een verplicht onderdeel van de RI&E. Voor elk risico wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om het risico weg te nemen of te beheersen. Ook wordt beschreven op welke termijn dat wordt gedaan.

De RI&E en de uitvoering van het PvA kunnen jaarlijks worden besproken met de werknemers (OR of personeelsvertegenwoordiging). Waar nodig kunnen ze worden aangepast. Dat is bijvoorbeeld noodzakelijk bij wijzigingen van de arbeidsomstandigheden, zoals bij het in gebruik nemen van een nieuwe machine of veranderingen in het bedrijfsproces.

Menselijke factor

Ook met een actuele RI&E kunnen bedrijfsongevallen nooit volledig worden voorkomen. Er heersen wel veiligheidsfabeltjes die stellen dat ongevallen compleet voorkomen kunnen worden of dat ongevallen uitsluitend veroorzaakt worden door het gedrag van mensen.

Natuurlijk speelt het gedrag van de mens een rol. Er kan geprobeerd worden dit aan te passen, door middel van bijvoorbeeld trainingen. Maar zodra het gedrag weer afwijkt van het geleerde en gewenste gedrag, ligt het ongeval weer op de loer. Ongevallen vormen altijd een risco en daar moet op voorbereid worden.
Het is wel van belang dat werknemers de juiste training krijgen om hun werk goed en veilig uit te voeren. Leren hoe veilig aan een machine moet worden gewerkt bijvoorbeeld. Daar moeten kennis en vaardigheden worden opgedaan. Veilig leren werken is echter iets anders dan gedrag proberen te veranderen.

Wat na een ongeval? Bedrijfshulpverlening!

Omdat arbeidsongevallen niet volledig kunnen worden uitgebannen moeten we ook voorbereid zijn op juist handelen bij een ongeval. Daarom is er ook een wettelijke verplichting tot het organiseren van adequate bedrijfshulpverlening. De bedrijfshulpverleningsorganisatie moet in staat zijn om de zogenaamde restrisico’s het hoofd te bieden. De BHV wordt ook beschreven in de RI&E.

Waar zijn bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor?
• Slachtoffers krijgen meteen de juiste hulp
• Beginnende brand wordt geblust of zo veel mogelijk beperkt
• Mensen worden in veiligheid gebracht
• Professionele hulp wordt indien nodig zo snel mogelijk gealarmeerd

Ongevallen bij veiligheid

Veiligheid betekent dus niet dat ongevallen niet meer kunnen gebeuren. Veiligheid betekent dat de kans op ongevallen wordt geminimaliseerd en dat de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk worden beperkt. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Hulp nodig?

SBK Opleidingen helpt veel bedrijven bij het opstellen van een RI&E. Maar daar houdt het niet op. Want we zijn ook expert in het vormgeven van het BHV plan en het inrichten van de BHV organisatie. Zo heb je nooit een standaard oplossing maar altijd maatwerk dat aansluit bij jouw bedrijf met haar unieke RI&E!

 

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag me je mee.

Neem contact op>

 

Onze opdrachtgevers