Kennisborging

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat medewerkers na het volgen van een training snel terugvallen in vertrouwde patronen en nieuwe kennis vervaagt. Om een idee te geven hoe snel dit gaat: 80% à 90% van de nieuwe kennis ‘verdwijnt’ binnen één maand. Toch jammer van de investering die is gedaan, zeker omdat trainingsimpact eenvoudig kan worden behouden door regelmatige herhaling van leerstof. Onderstaande figuur toont de Vergeetcurve van Ebbinghaus en de potentie van herhaling.  

Kennisvraagstukken

Enkele voorbeelden:

  • Normen als NEN 3140 en NEN 1010 veranderen en medewerkers moeten daarom periodiek een opfristraining volgen. De tijd tussen de opfrismomenten kan oplopen tot één of twee jaar. In de tussenliggende periode vlakt de normkennis vaak af tot kennis op hoofdlijnen. Hoe voorkom je dat veiligheidsrisico’s naar rato toenemen?
  • Operators voeren dagelijks hun bedienings- en regeltaken uit. Door het niet paraat hebben van diepere kennis en inzicht lukt het echter niet altijd om goed te anticiperen op signalen en te reageren op verstoringen. Hoe zou het oplossend vermogen gestimuleerd kunnen worden?
  • Medewerkers met een mentorrol kunnen worden getraind in het geven van heldere, goed gestructureerde instructies. Vanzelfsprekend komen er in de praktijk meer bijzondere situaties voor dan er in de training geoefend kunnen worden. Hoe ondersteun je de medewerker daarbij in de ontwikkeling van zijn mentorrol?

 

Aanpak

Herhalingsmomenten zijn er in diverse vormen, zoals online contactmomenten met een expert/coach zowel voor 1-op-1 ondersteuning als ook voor kleine groepen; apps voor het oefenen met essentiële leerstof, al dan niet met een ingebouwd competitief element en  fysieke workshops waarin kennis daadwerkelijk wordt vertaald naar handelen. De afzonderlijke opties versterken elkaar bovendien in een mix afgestemd op het  het doel en de doelgroep.

 

Nieuwsgierig welke herhalingsmomenten bij jou het rendement van trainen kunnen versterken?

Vraag een vrijblijvende afspraak aan.

Onze opdrachtgevers