De nieuwe NEN 3140

21

dec

21

dec

Deze maand is de nieuwe NEN 3140+A2 uitgegeven. Bij de totstandkoming hiervan  hebben we binnen de werkgroep getracht om de norm praktischer te maken. Het doel is en blijft dat we veilig werken in, aan met of nabij elektrische installaties en/of elektrische arbeidsmiddelen.

Veilig werken in ons mooie vakgebied ligt me aan het hart. Wat me zoal opvalt is dat we schitterende normboeken hebben, maar dat de realiteit hiervan wel afwijkt in de dagelijkse praktijk. Zo ontbreekt bijvoorbeeld vaak een aanwijsbeleid, in mijn ogen de basis van de bedrijfsvoering bij bijvoorbeeld een installatiebedrijf of een productiebedrijf. Vaak beperkt zich zo’n  aanwijzing tot een vaag briefje terwijl het zo’n functioneel document zou kunnen zijn. De Arbowet vereist dat verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken helder zijn voor een ieder in de organisatie en dat passende veilige arbeidsmiddelen worden toegepast etc. Dit moet de inhoud van het aanwijsbeleid zijn. Het aanwijsbeleid is geen doel op zich, maar het geeft wel de structuur aan bijvoorbeeld welke kennis medewerkers moeten hebben, welke juiste arbeidsmiddelen moeten worden toegepast, waarvoor de WV en IV nu verantwoordelijk zijn en  welke taken daar dan uit naar voren komen. In de nieuwe NEN 3140 +A2 wordt  dit beleid aangescherpt en wordt een bredere kijk gegeven op de keuze van PBM’s met name op bescherming tegen vlambogen.

Mag ik jullie danken voor de fijne samenwerking afgelopen jaar en ik hoop dat we samen het komende jaar weer een slag kunnen gaan maken in veilig werken in onze sector. Wellicht kan ik  u  ondersteunen bij het aanwijsbeleid of meer komen vertellen in een training over de nieuwe NEN 3140+A2 of andere vaknormen.

Fijne kerstdagen en een veilig  gezond en gelukkig 2019

Anton Kerkhofs

Onze opdrachtgevers