Weinig bereidheid om AED te gebruiken bij reanimatie

22

feb

22

feb

75% van de Nederlanders met kennis van EHBO en reanimatie is bereid om een AED te gebruiken. Dit ligt helaas anders onder mensen zonder kennis van EHBO / reanimatie: nog geen 1 op de 3 mensen zonder kennis van EHBO en reanimatie zijn bereid een AED te gebruiken. Ook is maar een derde van hen bereid een onbekende op straat te reanimeren.

En dat terwijl het gebruik van een AED heel simpel is. Dat besef moet tussen de oren komen, aldus het Rode Kruis. De cijfers komen uit onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO) in opdracht van zorgverzekeraar CZ en het Rode Kruis.

Het is natuurlijk niet verrassend dat mensen met kennis bereid zijn een AED te gebruiken. Een cursus bereidt u goed voor op een noodsituatie. De combinatie van reanimatie en het gebruik van een AED zijn van levensbelang. Het is zorgwekkend dat een grote groep mensen geen kennis heeft hoe het apparaat werkt en daardoor waarschijnlijk niet bereid is het apparaat te gebruiken.


Iedereen kan een AED gebruiken
Iedereen kan een AED gebruiken ook al weet u niet precies wat u moet doen. Hulp bieden begint al met 1-1-2 bellen. Dat is ook bij een reanimatie de eerste en belangrijkste stap. Wanneer je 1-1-2 belt, wordt namelijk niet alleen een burgerhulpverlener in de buurt gealarmeerd, tevens begeleidt de meldkamercentralist u door de reanimatie. Dus: telefoon op de luidspreker en de instructies volgen. Ook de AED geeft vaak gesproken instructies. U heeft dus met de meldkamercentralist en een AED alle hulpmiddelen om zelf te kunnen helpen.

Van levensbelang
De bereidheid om een onbekende te reanimeren is alarmerend laag: slechts 42% van alle ondervraagden is bereid dit te doen. Dit percentage is veel te laag, want dagelijks overlijden 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans wordt met bijna 50% vergroot als er binnen de eerste 6 minuten begonnen wordt met reanimatie in combinatie met gebruik van de AED.

Meer informatie?
Wilt u graag een cursus ‘reanimeren inclusief AED-gebruik volgen of wilt u meer informatie over de aanschaf van een AED? Neem dan contact met ons op via 040 - 232 97 00 of info@sbkopleidingen.nl

Wij helpen u graag op weg naar een hartveilige omgeving.

 

Bron: www.blikopnieuws.nl

Onze opdrachtgevers