Trainingen > Elektrotechniek > NEN 3140 > NEN 3140 Inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen (volgens Scope 9)

NEN 3140 Inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen (volgens Scope 9)

Basiskennis elektrotechniek. 1 dag € 339,00 excl btw

In het kort

Training in het kort

Elke onderneming is verplicht om periodiek alle elektrische arbeidsmiddelen op veiligheid te inspecteren. Een dergelijke inspectie bestaat uit visuele controle, controlemeting en beproeving. In NEN 3140 staat beschreven aan welke criteria een inspectie moet voldoen: technische eisen (limieten), organisatorische procedures, rapportage, gebruikte meetapparatuur en eisen aan de inspecteur. In deze training worden de criteria uiteengezet en wordt geoefend in het inspecteren van elektrische arbeids­middelen.

Aan inspecteurs die elektrische arbeidsmiddelen inspecteren worden steeds vaker eisen gesteld door bijvoorbeeld verzekeraars en opdrachtgevers. Door het volgen van deze training word je bekwaam in het inspecteren van  elektrische arbeidsmiddelen. Zo leer je de eisen kennen die worden gesteld aan (het inspecteren) volgens NEN 3140+A3 en het Arbobesluit. Deze training is hierbij afgestemd op de eindtermen van Scope 9 bij SCIOS.


Ook apparaten zónder stekker zijn elektrische arbeidsmiddelen!

Voor wie

Deze training is bestemd voor alle personen die de verplichte periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen (gaan) uitvoeren: technisch inkoper, magazijnbeheerder, gebouwbeheerder, elektromonteur, verhuurbedrijven arbeidsmiddelen enzovoorts. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij een elektro-technische kennis heeft op minimaal mbo-niveau, een mate van werkervaring heeft als zelfstandig vakvolwassen elektromonteur. Enige ervaring met inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen is wenselijk.

Doel

Na afloop van de training inspecteren elektrische arbeidsmiddelen  heb je kennis, inzicht en vaardigheden verworven om als inspecteur elektrische arbeidsmiddelen inspecteren volgens NEN 3140. Ook leer je de eisen kennen aan de organisatie van het inspecteren.

Scios Scope 9

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem  voor het inspecteren en onderhouden van  technische installaties.  Hierbij worden  in een certificatieregeling eisen gesteld aan de bedrijven en aan  de competenties van de personen  die onderhoud en inspectie-werkzaamheden uitvoeren. De deelregeling elektrische installaties omvat verschillende scopes, specifieke werkgebieden  van elektrische installaties of arbeidsmiddelen:

 • scope 8 elektrische installaties
 • Scope 9 elektrische arbeidsmiddelen
 • Scope 10 elektrisch materieel op brandrisico’s volgens NTA 8220
 • Scope 12 zonnestroominstallaties (PV)

SBK opleidingen is een partner met vele jaren ervaren in het verzorgen van technische opleidingen en trainingen in de sector die staan voor maatwerk en kwaliteit. Trainingen  worden verzorgd door ervaren docenten die samen met onderwijskundigen  de kwaliteit borgen.

Voorafgaand aan een examen bij een SCIOS erkend exameninstituut, verzorgt SBK Opleidingen ook trainingen die zijn afgestemd op de eindtermen behorende bij de verschillende scope’s.

Door het volgen van deze trainingen heeft u de kennis om zelfstandig inspecties uit te voeren aan verschillende installaties volgens NEN 3140 aan elektrische installaties.

Scope 9 Inspecteur elektrische arbeidsmiddelen

Deze training kan dienen als voorbereiding voor het Scios examen scope 9. Een scope 9 inspectie richt zich op de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen zoals elektrische toestellen en gereedschappen. Scope 9 is gerelateerd an NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning.

 

Programma

Icoon voor programma Theorie & Praktijk Theorie & Praktijk

 • Regelgeving m.b.t. inspecteren elektrische arbeidsmiddelen
 • Veiligheid bij het verrichten van inspecties i.r.t. NEN 3140
 • Klasse indeling elektrische arbeidsmiddelen
 • Organisatie van inspecteren: aanwijsbeleid, eisen aan rapportages, eisen aan inspectieomgeving, inspectiefrequentie.
 • Criteria visuele inspectie volgens NEN 3140.
 • Metingen volgens NEN 3140 aan elektrische arbeidsmiddelen
 • Classificeren en rapporteren van gevonden gebreken in de elektrische arbeidsmiddelen.

De training omvat zowel theorie als demonstraties en praktijkmomenten.

Icoon voor programma inclusief Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Bewijs van deelname

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een theoretische toets. De vragen zijn gebaseerd op praktische inspectie-vaardigheden aan elektrische arbeidsmiddelen en veilig werken. Aansluitend kun je desgewenst bij een onafhankelijk daartoe erkend SCIOS exameninstituut examen afleggen. SBK Opleidingen adviseert om deze training iedere 3 jaar te herhalen. Hierdoor blijft jouw kennis en veiligheidsbewustzijn gewaarborgd.

Locaties en startdata

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen
Nieuwegein
18 september 2024
€ 339,00 excl. btw
 • wo 18 september 2024 09:00 - 16:00

Reviews

"Ik heb er veel van opgestoken, er werd duidelijke uitleg gegeven veel inhoudelijke kennis aanwezig, het practicum was leerzaam. Ook als je weinig ervaring heb was het goed te begrijpen. kort om een volledige cursus en met succes afgerond."

Danny van Vliet
NEN 3140 inspecteren elektrische arbeidsmiddelen

"Theorie is duidelijk uitgelegd. Je moet wel een redelijke basis kennis hebben om het volledig te kunnen volgen. Het stukje practicum is duidelijk omdat de theorie gelijk zichtbaar wordt. De trainer was goed op de hoogte en had antwoorden op de vragen."

Roel Jonkman
NEN 3140 Inspecteren elektrische arbeidsmiddelen

Heb je nog vragen?

Onze opdrachtgevers