• Vakmanschap
 • Leidinggeven
 • Veiligheid
 • Continu verbeteren

NEN 3140 + A2  2018

NEN 3140 beschrijft op welke manier de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen kan plaatsvinden. Bedrijfsvoering omvat het onderhoud, het gebruik, de inspectie en het beheer van  elektrische installaties en  elektrische arbeidsmiddelen en de manier waarop werkzaamheden hieraan veilig moeten worden verricht. SBK verzorgt de volgende diensten op het gebied van NEN 3140:

Cursussen open inschrijving - bedrijfstrainingen

Gericht op veilig werken en de organisatie hiervan

 • vakbekwaam persoon
 • voldoende onderricht persoon
 • werkverantwoordelijke

Cursussen gericht op onderhoud en inspectie:

 • inspectietechnieken - installatieverantwoordelijke
 • controle elektrische arbeidsmiddelen
 • infrarood inspectie

Al onze NEN 3140 trainingen zijn praktisch van opzet en sluiten aan bij het werkveld van de deelnemers.

Begeleiding & advies

SBK is betrokken bij de ontwikkeling van NEN 3140 en heeft bijgedragen aan de uitgave van diverse boeken en publicaties op dit gebied. SBk kan uw organisatie begeleiden bij het:

 • uitvoeren van een NEN 3140 scan
 • opstellen van het aanwijsbeleid
 • opstellen of adviseren t.a.v. inspectieformulieren
 • opstellen van een veiligheidshandboek
 • bijstaan bij juridische geschillen
 • ontwikkelen van NEN 3140 publicaties in lesboeken vakopleidingen e.d.

Maatwerktrainingen

Elke organisatie is anders ingericht en kent andere werkvelden waardoor de vertaalslag van NEN 3140 naar de praktijk maatwerk is. SBK is als geen andere organisatie in staat om maatwerktrainingen op het gebied van NEN 3140 te verzorgen. Graag informeren wij je over de mogelijkheden hiervoor.