SBK Opleidingen
SBK Opleidingen
Trainingen > Elektrotechniek > NEN 3140 > NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke (volgens Scope 8)

NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke (volgens Scope 8)

ElektrotechnIEK op Mbo-niveau/kennis van NEN 1010. 4 dagen € 1.381,00 excl btw
Schrijf je direct in

Training in het kort

Tijdens de training NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke brengen we je theoretische en praktische kennis bij op het gebied van het inspecteren en het beheer van elektrische installaties te vergroten.
Onder inspecteren wordt verstaan alle handelingen waardoor kan worden vastgesteld of een nieuwe of een bestaande elektrische installatie voldoet aan de daarop van toepassing zijnde norm(en).

Zo is bij de aanleg van sommige installaties NEN 1010 van toepassing. Na oplevering moeten elektrische installaties en arbeidsmiddelen worden beheerd.
NEN 3140 is hiervoor de gangbare norm. Om te kunnen inspecteren en beheren is een ruime kennis van de relevante regelgeving onontbeerlijk!

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een gedegen elektro-technische kennis hebben op minimaal mbo-niveau en om kunnen gaan met de NEN 1010.

Voor wie

Medewerkers die inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties uitvoeren en/of belast zijn met het toezicht houden hierop. Denk hierbij aan een installatieverantwoordelijke of toezichtverantwoordelijke (voor externe bedrijven).

Doel

Na afloop van de training NEN 3140 - NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke heb je kennis, inzicht en vaardigheden verworven om als inspecteur, installatie­verantwoordelijke of toezichtverantwoordelijke een goed beheer van laagspanningsinstallaties op te zetten. Tijdens de cursus leert de deelnemer ook het daadwerkelijk inspecteren en het beoordelen van laagspannings­installaties.

Incompany?

Ben je benieuwd naar de incompany mogelijkheden? Vraag dan direct een offerte aan!

Incompany aanvraag

 

Scios Scope 8

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem  voor het inspecteren en onderhouden van  technische installaties.  Hierbij worden  in een certificatieregeling eisen gesteld aan de bedrijven en aan  de competenties van de personen  die onderhoud en inspectie-werkzaamheden uitvoeren. De deelregeling elektrische installaties omvat verschillende scopes, specifieke werkgebieden  van elektrische installaties of arbeidsmiddelen:

 • scope 8 elektrische installaties
 • Scope 9 elektrische arbeidsmiddelen
 • Scope 10 elektrisch materieel op brandrisico’s volgens NTA 8220
 • Scope 12 zonnestroominstallaties (PV)

SBK opleidingen is een partner met vele jaren ervaren in het verzorgen van technische opleidingen en trainingen in de sector die staan voor maatwerk en kwaliteit. Trainingen  worden verzorgd door ervaren docenten die samen met onderwijskundigen  de kwaliteit borgen.

Voorafgaand aan een examen bij een SCIOS erkend exameninstituut, verzorgt SBK Opleidingen ook trainingen die zijn afgestemd op de eindtermen behorende bij de verschillende scope’s.

Door het volgen van deze trainingen heeft u de kennis om zelfstandig inspecties uit te voeren aan verschillende installaties volgens NEN 3140 aan elektrische installaties.

scope 8   inspecteur laagspanningsinstallaties

Deze training kan dienen als voorbereiding op het examen scope 8. Een scope 8 inspectie richt zich op de veiligheid van de elektrische installatie in gebouwen. Verzekeraars stellen soms de eis dat deze door en SCIOS-gecertificeerd medewerker wordt geïnspecteerd.  Scope 8 is gerelateerd aan NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning.

Programma

Icoon voor programma Theorie & Praktijk Theorie & Praktijk

 • Regelgeving rond  inspecteren, welke Richtlijnen, Wetten en besluiten en normen zijn van toepassing bij inspecties Wat moet en wat mag?
 • Gevaren bij het inspecteren en de keuze van beschermingsmiddelen in relatie tot NEN 3140.
 • NEN 3140  De eisen aan de bedrijfsvoering; organisatie-eisen- aanwijsbeleid – installatieverantwoordelijkheid.
 • Veiligheidsaarding en functionele aarding: Stroomstelsels, beveiligingscomponenten, circuitimpedantie. Eisen aan de uitvoering van de aardingsinstallatie; aardverspreidingsweerstand berekenen en meten, beschermingsleidingen en vereffeningsleidingen
 • Metingen (de metingen volgens NEN 1010.6 en NEN 3140.5.101): Doel en principe van de metingen , de valkuilen en de criteria.
 • Visuele inspectie van installaties. Wat omvat deze
 • Infraroodinspecties principe, valkuilen.
 • Het verrichten van metingen. Welke meet­apparatuur is geschikt voor uw toepassing?

Icoon voor programma inclusief Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Certificaat

Afsluiting

Aan het einde van de training, tijdens de vierde lesdag wordt een toets afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. SBK Opleidingen adviseert om deze training iedere 3 jaar te herhalen. Hierdoor blijft jouw kennis en veiligheidsbewustzijn gewaarborgd.

Locaties en startdata

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen
Helmond
06 juni 2023
€ 1.381,00 excl. btw
 • di 06 juni 2023 09:00 - 16:00
 • di 13 juni 2023 09:00 - 16:00
 • di 20 juni 2023 09:00 - 16:00
 • di 27 juni 2023 09:00 - 16:00
06 november 2023
€ 1.381,00 excl. btw
 • ma 06 november 2023 09:00 - 16:00
 • ma 13 november 2023 09:00 - 16:00
 • ma 20 november 2023 09:00 - 16:00
 • ma 27 november 2023 09:00 - 16:00