Trainingen > Elektrotechniek > NEN 3140 > NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke (volgens Scope 8)

NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke (volgens Scope 8)

Elektrotechniek op Mbo-niveau/kennis van NEN 1010 4 dagen € 1.450,00 excl btw

In het kort

Training in het kort

Tijdens de training NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke brengen we je theoretische en praktische kennis bij op het gebied van het inspecteren en het beheer van elektrische installaties. Onder inspecteren wordt verstaan alle handelingen waardoor kan worden vastgesteld of een nieuwe of een bestaande elektrische installatie voldoet aan de daarop van toepassing zijnde norm(en).

Aan inspecteurs die elektrische installaties inspecteren worden steeds vaker eisen gesteld door bijvoorbeeld verzekeraars en opdrachtgevers. Door het volgen van deze training wordt u bekwaam in het inspecteren en classificeren van gebreken in  laagspaningsinstallaties. Zo leert u de eisen kennen die worden gesteld aan  (het inspecteren) van nieuwe installaties (NEN 1010) en bestaande installaties (NEN 3140+A3). De training is hierbij afgestemd op de eindtermen bij SCIOS Scope 8.

Zo is bij de aanleg van sommige installaties NEN 1010 van toepassing. Na oplevering moeten elektrische installaties en arbeidsmiddelen worden beheerd.
NEN 3140 is hiervoor de gangbare norm. Om te kunnen inspecteren en beheren is een ruime kennis van de relevante regelgeving onontbeerlijk!

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een gedegen elektro-technische kennis hebben op minimaal mbo-niveau en om kunnen gaan met de NEN 1010.

Voor wie

Deze training is bestemd voor medewerkers die inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties uitvoeren en/of belast zijn met het toezicht houden hierop. Denk hierbij aan een installatieverantwoordelijke of toezichtverantwoordelijke (voor externe bedrijven).

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij een gedegen elektro-technische kennis heeft op minimaal mbo-niveau, een ruime mate van werkervaring heeft als zelfstandig vakvolwassen (leidinggevend) monteur en op de hoogte is van NEN 1010. Enige ervaring met inspecteren is vereist. Mocht je hieraan twijfelen dan kun je overwegen eerst een NEN 1010 training te volgen of contact opnemen met SBK opleidingen.

Doel

Na afloop van de training NEN 3140 - NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke heb je kennis, inzicht en vaardigheden verworven om als inspecteur, installatie­verantwoordelijke of toezichtverantwoordelijke een goed beheer van laagspanningsinstallaties op te zetten. Tijdens de cursus leert de deelnemer ook het daadwerkelijk inspecteren en het beoordelen van laagspannings­installaties.

 

Scios Scope 8

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem  voor het inspecteren en onderhouden van  technische installaties.  Hierbij worden  in een certificatieregeling eisen gesteld aan de bedrijven en aan  de competenties van de personen  die onderhoud en inspectie-werkzaamheden uitvoeren. De deelregeling elektrische installaties omvat verschillende scopes, specifieke werkgebieden  van elektrische installaties of arbeidsmiddelen:

 • scope 8 elektrische installaties
 • Scope 9 elektrische arbeidsmiddelen
 • Scope 10 elektrisch materieel op brandrisico’s volgens NTA 8220
 • Scope 12 zonnestroominstallaties (PV)

SBK opleidingen is een partner met vele jaren ervaren in het verzorgen van technische opleidingen en trainingen in de sector die staan voor maatwerk en kwaliteit. Trainingen  worden verzorgd door ervaren docenten die samen met onderwijskundigen  de kwaliteit borgen.

Voorafgaand aan een examen bij een SCIOS erkend exameninstituut, verzorgt SBK Opleidingen ook trainingen die zijn afgestemd op de eindtermen behorende bij de verschillende scope’s.

Door het volgen van deze trainingen heeft u de kennis om zelfstandig inspecties uit te voeren aan verschillende installaties volgens NEN 3140 aan elektrische installaties.

scope 8   inspecteur laagspanningsinstallaties

Deze training kan dienen als voorbereiding op het examen scope 8. Deze training sluit gedeeltelijk aan bij de eindtermen van scope 8. Een scope 8 inspectie richt zich op de veiligheid van de elektrische installatie in gebouwen. Verzekeraars stellen soms de eis dat deze door en SCIOS-gecertificeerd medewerker wordt geïnspecteerd.  Scope 8 is gerelateerd aan NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning.

Om het examen met goed succes af te ronden bij een extern exameninstituut, dient de deelnemer te beschikken over ruime mate van ervaring in het inspecteren en een vak-volwassen houding.

Programma

Icoon voor programma Theorie & Praktijk Theorie & Praktijk

 • Regelgeving m.b.t. inspecteren
 • Veiligheid bij het verrichten van inspecties i.r.t. NEN 3140
 • Eisen aan installaties i.r.t. elektrocutie gevaar en voorkomen van brand
 • Stroomstelsels- uitvoering van veiligheidsaarding
 • Organisatie van inspecteren: aanwijsbeleid, eisen aan rapportages, eisen aan omgeving
 • Metingen volgens NEN 1010 en NEN 3140
 • Classificeren en rapporteren van gevonden gebreken in de installatie

De training omvat theorie, demonstraties en praktijkmomenten.

Icoon voor programma inclusief Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Certificaat

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een theoretische toets. De vragen zijn gebaseerd op praktische inspectievaardigheden en veilig werken. Aansluitend kun je desgewenst bij een onafhankelijk daartoe erkend SCIOS exameninstituut examen afleggen. SBK Opleidingen adviseert om deze training iedere 3 jaar te herhalen. Hierdoor blijft jouw kennis en veiligheidsbewustzijn gewaarborgd.

Locaties en startdata

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen
Helmond
02 april 2024
€ 1.450,00 excl. btw
 • di 02 april 2024 09:00 - 16:00
 • do 11 april 2024 09:00 - 16:00
 • do 18 april 2024 09:00 - 16:00
 • do 25 april 2024 09:00 - 16:00
23 september 2024
€ 1.450,00 excl. btw
 • ma 23 september 2024 09:00 - 16:00
 • ma 30 september 2024 09:00 - 16:00
 • ma 07 oktober 2024 09:00 - 16:00
 • ma 14 oktober 2024 09:00 - 16:00

Heb je nog vragen?