Trainingen > Elektrotechniek > NEN 3140 > Online NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Online NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Minimaal elektrotechniek op Lbo-niveau Zelfstudie € 187,00 excl btw

In het kort

Wat is NEN 3140?

Werkgevers zijn volgens de Arbo-wet verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Wanneer medewerkers, bijvoorbeeld storingsmonteurs, werkzaamheden verrichten aan elektrische installaties en elektrische werktuigen is NEN 3140 vp de norm om te voldoen aan de Arbo-regelgeving.
NEN 3140 vp beschrijft op welke manier de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen kan plaatsvinden. Bedrijfsvoering omvat het onderhoud, het gebruik, de inspectie en het beheer van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen en de manier waarop werkzaamheden hieraan veilig moeten worden verricht. NEN 3140 vp stelt de eis dat medewerkers periodiek worden geïnstrueerd.

 

Training in het kort

De inhoud van de online NEN 3140 training is afgestemd op medewerkers die door de eigen organisatie worden aangewezen als Vakbekwaam Persoon.
De online opleiding is op ieder tijdstip en op iedere locatie te volgen. De deelnemer ontvangt een inlogcode die één jaar toegang verleent tot de online cursus. De training bestaat uit 11 blokken. Deze blokken bestaan uit oefenstof én oefenvragen. Onder ‘programma’ is een overzicht van de blokken te vinden. Na het doorlopen van deze 11 blokken volgt er een eindtoets. Indien deze met succes wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat. De deelnemer heeft één herkansingsmogelijkheid.

 

 

Voor wie

Elektrotechnisch geschoolde medewerkers die werkzaamheden verrichten aan elektrische installaties en elektrische werktuigen, bijvoorbeeld storingsmonteurs.

Doel

Na afloop van de training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon ken je de mogelijke elektrische gevaren die spelen bij de uitvoering van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties. Daarnaast weet je welke hulpmiddelen er bestaan weet je ook hoe je deze dient te gebruiken bij je werkzaamheden. We besteden ook ruime aandacht aan de geldende veiligheids­voorschriften.

 

Programma

Icoon voor programma Theorie Theorie

 • Arbowet & normen
 • Aanwijsbeleid
 • Gevaar van elektriciteit
 • PBM’s
 • Veilig stellen installatie
 • Elektrische arbeidsmiddelen
 • Beveiligingscomponenten I: installatieautomaten
 • Beveiligingscomponenten II: smeltpatronen
 • Beveiligingscomponenten III: aardlekschakelaars
 • Werkplekinrichting
 • Veilig meten
 • Eindtoets

Icoon voor programma inclusief Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Certificaat

Afsluiting

Na afloop van de e-learning wordt een digitale toets afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. SBK Opleidingen adviseert om deze training iedere 3 jaar te herhalen. Hierdoor blijft jouw kennis en veiligheidsbewustzijn gewaarborgd.

Heb je nog vragen?

Onze opdrachtgevers