Trainingen > VCA > Klassikaal > Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA

Geen specifieke vooropleiding vereist. 1 dag € 268,00 excl btw

In het kort

Training in het kort

Een van de verplichtingen die de Arbo-wet oplegt, is dat iedereen optimale zorg moet besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op het werk. In toenemende mate gunnen opdrachtgevers hun opdrachten alleen nog aan VCA-gecertificeerde opdrachtnemers, omdat zij hun Arbozorg aantoon­baar goed hebben geregeld. Met jouw behaalde VCA diploma laat je zien dat je beschikt over de basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor wie

De training Basisveiligheid VCA is bestemd voor medewerkers op uitvoerend niveau die moeten of willen voldoen aan de eisen voortkomend uit de VGM Checklist Aannemers (VCA) en niet beschikken over een diploma Basisveiligheid VCA of beschikken over een bijna verlopen diploma Basisveiligheid VCA.

Doel

Het doel van deze training is dat de deelnemers hun kennis vergroten/opfrissen m.b.t.:

 • de algemene veiligheidseisen die relevant zijn voor de werkzaamheden;
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid;
 • veiligheidsmaatregelen en hun toepassingen.

Na afloop hebben de deelnemers geleerd met welke veiligheidseisen en voorschriften zij rekening moeten houden bij de uitvoering van hun taken.

 

Programma

Icoon voor programma Theorie Theorie

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico's en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies, signalering
 • Voorbereiding op noodsituties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PMS's)

Icoon voor programma Examen Examen

 • VCA examen

Icoon voor programma inclusief Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Examen
 • Diploma

Afsluiting

Voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het lesboek ter voorberieiding op de cursus. Na afloop van de cursus wordt het VCA-examen afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het erkende diploma Basisveiligheid VCA.

Locaties en startdata

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen
Helmond
30 oktober 2023
€ 268,00 excl. btw
 • ma 30 oktober 2023 08:00 - 15:00
 • ma 30 oktober 2023 15:30 - 16:30