• Vakmanschap
 • Leidinggeven
 • Veiligheid
 • Continu verbeteren

Basisveiligheid VCA

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.
Cursusduur
1 dag
Kosten per deelnemer
€ 230,00
Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen

Helmond

04 mei 2020
€ 230,00
 • ma 04 mei 2020 08:00-15:00
 • ma 04 mei 2020 16:00-17:15
24 augustus 2020
€ 230,00
 • ma 24 augustus 2020 08:00-15:00
 • ma 24 augustus 2020 16:00-17:15

Cursus in het kort

Een van de verplichtingen die de Arbo-wet oplegt, is dat iedereen optimale zorg moet besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op het werk. In toenemende mate gunnen opdrachtgevers hun opdrachten alleen nog aan VCA-gecertificeerde opdrachtnemers, omdat zij hun Arbozorg aantoon­baar goed hebben geregeld.
Een essentieel onder­deel van de VCA is scholing van medewerkers. Maar ook de Arbo-wet stelt als eis gerichte training en gedegen instructie van personeel.

Doel

Het doel van deze cursus is dat de deelnemers hun kennis vergroten/opfrissen m.b.t.:

 • de algemene veiligheidseisen die relevant zijn voor de werkzaamheden;
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid;
 • veiligheidsmaatregelen en hun toepassingen.

Na afloop hebben de deelnemers geleerd met welke veiligheidseisen en voorschriften zij rekening moeten houden bij de uitvoering van hun taken.

Voor wie

De cursus Basisveiligheid VCA is bestemd voor medewerkers op uitvoerend niveau die moeten of willen voldoen aan de eisen voortkomend uit de VGM Checklist Aannemers (VCA) en niet beschikken over een diploma Basisveiligheid VCA of beschikken over een bijna verlopen diploma Basisveiligheid VCA.

 

Kijk op de website van OTIB of je mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de cursuskosten

Is jouw bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland? Dan ontvang je 12,5% ledenkorting op de cursusprijs! Info op ons inschrijfformulier.

Afsluiting

Ruim voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het lesboek. Na afloop van de cursus wordt het VCA-examen afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het erkende diploma Basisveiligheid VCA.

Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Examen
 • Diploma

1.   Wetgeving

2.   Gevaren, risico's en preventie

3.   Ongevallen: oorzaken en preventie

4.   Veiligheidsgedrag

5.   Taken, rechten, plichten en overleg

6.   Procedures, instructies, signalering

7.   Voorbereiding op noodsituties

8.   Gevaarlijke stoffen

9.   Brand en explosie

10. Arbeidsmiddelen

11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

12. Elektriciteit en straling

13. Ergonomische werkplek

14. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PMS's)