Trainingen > VCA > Klassikaal > Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Geen specifieke vooropleiding vereist. 1 dag € 268,00 excl btw

In het kort

Training in het kort

Belangrijk voor de mate waarin veiligheid, gezond­heid en milieu (VGM) op het werk aandacht krijgen, is de rol van de leidinggevende. Hij dient medewerkers bewust te maken van de risico's en moet zelf het goede voorbeeld geven door werk­zaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uit te (laten) voeren. Om als leidinggevende deze voorbeeldfunctie te kunnen vervullen, is het nood­zakelijk om over de juiste kennis te beschikken. Voor VCA gecertificeerde bedrijven is het vanuit de checklist verplicht dat operationeel leidinggevenden het certificaat bezitten.

Met jouw behaalde VCA diploma laat je zien dat je beschikt over de basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu!

Voor wie

De training Veiligheid voor Operationeel Leiding­gevenden VCA is bestemd voor leidinggevenden die moeten voldoen aan de eisen voortkomend uit de VGM Checklist Aannemers (VCA) en nog niet beschikken over een geldig diploma VOL-VCA of beschikken over een bijna verlopen diploma VOL-VCA (of gelijkwaardig).

Doel

Het doel van deze training is dat de deelnemers hun kennis vergroten/opfrissen m.b.t.:

 • de algemene veiligheidseisen die relevant zijn voor de werkzaamheden;
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid;
 • veiligheidsmaatregelen en hun toepassingen.

Na afloop hebben de deelnemers geleerd met welke veiligheidseisen en voorschriften zij rekening moeten houden bij de uitvoering van hun taken.

Programma

Icoon voor programma Theorie Theorie

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico's en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies, signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Icoon voor programma Examen Examen

 • Examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Icoon voor programma inclusief Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Examen
 • Diploma

Afsluiting

Voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het lesboek ter voorbereiding op de cursus. Na afloop van de cursus wordt het VCA-examen afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het erkende diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.

Locaties en startdata

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen
Helmond
19 februari 2024
€ 268,00 excl. btw
 • ma 19 februari 2024 08:00 - 15:00
 • ma 19 februari 2024 15:30 - 16:45
23 april 2024
€ 268,00 excl. btw
 • di 23 april 2024 08:00 - 15:00
 • di 23 april 2024 15:30 - 16:45
11 juni 2024
€ 268,00 excl. btw
 • di 11 juni 2024 08:00 - 15:00
 • di 11 juni 2024 15:30 - 16:45