Wat is het verschil tussen NEN 3140 en NEN 1010?

23

jun

23

jun

Wie zich begeeft in de wereld van elektrotechniek heeft vast en zeker gehoord van NEN 3140 en NEN 1010. Beide zijn elektrotechnische normen. Maar wat is het verschil? Lees het in deze blog.

Regelmatig krijgen we vragen van klanten of deelnemers van onze trainingen wat deze twee normen inhouden maar ook wanneer je deze toe dienst te passen. In deze blog helpen we je door de verschillen op een rij te zetten.

Verschil tussen NEN 3140 en NEN 1010

Zoals we al hebben verteld zijn NEN 3140 en NEN 1010 normen binnen de elektrotechniek. Maar deze normen worden voor andere zaken gebruikt.

NEN 3140 gaat in op het veilig gebruik van en werken aan een elektrische installatie. NEN 3140 beschrijft op welke manier de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen kan plaatsvinden. Bedrijfsvoering omvat het onderhoud, het gebruik, de inspectie en het beheer van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen en de manier waarop werkzaamheden hieraan veilig moeten worden verricht. Iedereen die elektrische installaties onderhoudt, beheert en inspecteert, dient op de hoogte te zijn van deze eisen. NEN 3140 beschrijft ook hoe je termijn kunt bepalen om medewerkers te her instrueren of arbeidsmiddelen te inspecteren/keuren.

NEN 1010 beschrijft het minimale veiligheidsniveau waaraan een nieuwe of aangepaste elektrotechnische installatie moet voldoen. Omdat NEN 1010 ook vaak in zakelijke overeenkomsten staat vermeld, is NEN 1010 een belangrijke norm voor ontwerpers, installateurs en inspecteurs van elektrische installaties. Bij de oplevering van nieuwe of aangepaste Installaties dient altijd een NEN 1010 opleverinspectie te worden uitgevoerd. (kijk eens naar onze training NEN 3140 – NEN 1010 inspectietechnieken)


Wat wordt bedoeld met een NEN 1010 opleveringsinspectie?

NEN 1010 beschrijft de minimale normen en eisen voor het ontwerpen, bouwen en aanpassen van elektrotechnische installaties. Denk aan kabelberekeningen en materiaal en component keuzes. Voordat je deze installatie (weer) in gebruik mag nemen dient deze te worden geïnspecteerd met een NEN 1010 opleveringsinspectie.

Wanneer de installatie is geïnspecteerd en opgeleverd mag je er vanuit gaan dat installatie voldoet aan de wetgeving zoals in NEN 1010 is vastgelegd. In geval van calamiteiten is het dus belangrijk om bij een verzekeraar middels het inspectierapport aan te kunnen tonen dat de installatie voldoet aan NEN 1010.

Hoe zit het met een NEN 3140 inspectie?

Hierboven heb je kunnen lezen dat NEN 3140 in gaat op het veilig gebruik van en werken aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Zo wordt er aandacht besteed aan brandveiligheid en veiligheidsmaatregelen, zoals gereedschappen en PBM’s, die moeten worden genomen.

Ook beschrijft NEN 3140 middels een tabel hoe je de termijn kunt bepalen wanneer je elektrische arbeidsmiddelen dient te keuren. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld hoe vaak het arbeidsmiddel wordt gebruikt, de omgeving waar het elektrisch arbeidsmiddel wordt gebruikt en wat de kans op beschadiging is.


Ook gereedschappen zónder stekker zijn elektrische arbeidsmiddelen!

NEN 3140 herinstructie

Naast het periodiek inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen, beschrijft NEN 3140 ook dat medewerkers periodiek geïnstrueerd moeten worden voor de werkzaamheden waarvoor zij zijn aangewezen. Om deze termijn te bepalen wordt gekeken naar onder andere de mate van ervaring van de medewerker, de aard van de werkzaamheden, de werkomstandigheden en de mate van toezicht.

Zijn er ook verbanden tussen NEN 3140 en NEN 1010

Ondanks dat er een verschil is tussen de NEN 3140 en NEN 1010, houden de normen ook verband met elkaar. In NEN 1010 wordt meerdere malen verwezen naar de NEN 3140. Anders ook. Zo staat er onder andere in NEN 1010 dat er voor een (oplever)inspectie voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. Je raadt het al, NEN 3140 beschrijft vervolgens welke maatregelen genomen dienen te worden.

Wil je nog meer weten over de normen of is je vraag niet beantwoord in deze blog? Neem dan een contact op met een van onze Trainer/Adviseurs Elektrotechniek!

Neem contact op

Onze opdrachtgevers